Аудио галерея

Бенджамин Франклин - Нравственность игры в шахматы
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - О работорговле
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - Путь к изобилию
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - Здоровая и изуродованная нога
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - Свисток
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - Притча против преследования
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - Как сделать, чтобы у каждого человека в кармане было много денег
00:00 / 00:00
Бенджамин Франклин - Заметки относительно дикарей Северной Америки
00:00 / 00:00
Денежная азбука. - Часть 1
00:00 / 00:00
Денежная азбука - Часть 2
00:00 / 00:00
Денежная азбука - Часть 3
00:00 / 00:00
Денежная азбука - Часть 4
00:00 / 00:00
Чолпон - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Сыйкырдуу сандык - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Ким күчтүү - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Кемпирдин жети баласы - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Алтын Куш - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Бала менен сыйкырчы - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Асыл Таш - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Алтын Шакек - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Дыйканбай жана Дөө - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
Камыр балбан - Кыргыз эл жомогу
00:00 / 00:00
- Ак Куу
00:00 / 00:00
- Түлкүнүн алданганы
00:00 / 00:00
- Тапкыч бий
00:00 / 00:00
- Апенди жана акмак вазир
00:00 / 00:00
- Тоңкулдак, түлкү жана карга
00:00 / 00:00
- Апенди ханды кантип алдады
00:00 / 00:00
- Улак козу жана карышкыр
00:00 / 00:00
- Хан жана акылман увазир
00:00 / 00:00
- Эрмек
00:00 / 00:00
- Жыл талашуу
00:00 / 00:00
- Кумурска менен жалкоо
00:00 / 00:00
- Сыйкыр сөз
00:00 / 00:00
- Кайберендин көз жашы
00:00 / 00:00
- Пилдин кежир баласы
00:00 / 00:00
- Жамандык эмнеден келип чыгат
00:00 / 00:00
- Көгүчкөндөрдүн кеңеши
00:00 / 00:00
- Таз бала
00:00 / 00:00
- Сыйкырдуу роза
00:00 / 00:00
- Аламан жана Жоламан
00:00 / 00:00
- Бөрү, мышык жана ит
00:00 / 00:00
- Үч бир тууган
00:00 / 00:00
- Койчу хан бийкени кантип алдады
00:00 / 00:00
- Койчу хан бийкени кантип алдады
00:00 / 00:00
- Эшек айды кантип жутуп жиберди
00:00 / 00:00
- Бала шаарды кантип сактап калды
00:00 / 00:00
- Оңой табылган нан
00:00 / 00:00
- Кулак
00:00 / 00:00
- Байлык, бакыт жана акыл
00:00 / 00:00
- Илегилек менен карга
00:00 / 00:00
- Эшек менен өгүз
00:00 / 00:00
- Чынчыл уул
00:00 / 00:00
- Дөөтү уста менен ителги
00:00 / 00:00

Акча алиппеси

Акча алиппеси - 1
00:00 / 00:00
Акча алиппеси - 2
00:00 / 00:00
Акча алиппеси - 3
00:00 / 00:00
Акча алиппеси - 4
00:00 / 00:00

Махатма Ганди

Интро Махандас Карамчанд Ганди -
00:00 / 00:00
Вступительное слово -
00:00 / 00:00
Интро 1-бөлүм - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Төрөлүүм жана ата-энем -
00:00 / 00:00
Бала чак -
00:00 / 00:00
Бала чактагы нике -
00:00 / 00:00
Күйөө ролун ойноо -
00:00 / 00:00
Орто мектепте -
00:00 / 00:00
Алаамат -
00:00 / 00:00
Уурулук жана өч алуу -
00:00 / 00:00
Атамдын өлүмү жана кош кабат уятка кабылышым -
00:00 / 00:00
Диндин башталгыч нурлары -
00:00 / 00:00
Англияга сапардык камылгалар -
00:00 / 00:00
Кастадан чыгарылуу -
00:00 / 00:00
Акыры Лондонго да жеттик -
00:00 / 00:00
Өзгөрүүлөр -
00:00 / 00:00
Диета жаатында тажрыйба жургүзүү -
00:00 / 00:00
Уялчаактык- менин калканым -
00:00 / 00:00
Ар кыл диндер менен таанышуу -
00:00 / 00:00
Менин жармачтыгым -
00:00 / 00:00
Интро 2-бөлүм -
00:00 / 00:00
Райчандбхайи -
00:00 / 00:00
Мен кантип турмушумду баштадым -
00:00 / 00:00
Алгачкы сот иши -
00:00 / 00:00
Түштүк Африкага кетүүгө камынуу -
00:00 / 00:00
Кеме менен Наталга кетүү -
00:00 / 00:00
Баштан өткөн айрым тажрыйбаларым -
00:00 / 00:00
Пркторияны коздөй сапар -
00:00 / 00:00
Башка да түйшүктөр -
00:00 / 00:00
Преториядагы алгачкы күнүм -
00:00 / 00:00
Индиялыктар менен жакындашуу далалаты -
00:00 / 00:00
Деги кули болуу деген эмне -
00:00 / 00:00
Киши түкшүмөлдөйт, Кудай жайгаштырат -
00:00 / 00:00
Наталда орун алуу -
00:00 / 00:00
Наталдагы индиялыктардын курултайы -
00:00 / 00:00
Баласундарам -
00:00 / 00:00
3 фунт өлчөмүндөгү салык -
00:00 / 00:00
Үйдү карай бет алуу -
00:00 / 00:00
Индияда -
00:00 / 00:00
Пуна жана Мадрас -
00:00 / 00:00
Жакын арада кайтып кел -
00:00 / 00:00
Интро 3-бөлүм -
00:00 / 00:00
Бороон-чапкындын жанырыгы -
00:00 / 00:00
Улуу бороон -
00:00 / 00:00
Сыноо -
00:00 / 00:00
Бороондон кийинки жымжырттык -
00:00 / 00:00
Тейлөө руху -
00:00 / 00:00
Карапайым турмуш -
00:00 / 00:00
Бур согушу -
00:00 / 00:00
Индияга кайтуу -
00:00 / 00:00
Кайрадан Индияда -
00:00 / 00:00
Курултайда -
00:00 / 00:00
Кайрадан Түштүк Африкада -
00:00 / 00:00
Интро 4-бөлүм -
00:00 / 00:00
Сүйүүнүн түйшүгү жокко чыктыбы -
00:00 / 00:00
Акааратка аргасыз көз жумуу -
00:00 / 00:00
Өзүмдү өзүм саресепке алуумдун жыйынтыгы -
00:00 / 00:00
Ыйык эс тутум жана ак тилден окунуу -
00:00 / 00:00
Индиялык пикир -
00:00 / 00:00
Бир китептин сыйкыр арбоосу -
00:00 / 00:00
Феникстеги тургун жай -
00:00 / 00:00
Алгачкы түнү -
00:00 / 00:00
Зулус көтөрүлүшү -
00:00 / 00:00
Абийир тергөөсү -
00:00 / 00:00
Мугалим катары -
00:00 / 00:00
Жалпы сабаттуулук -
00:00 / 00:00
Руханий сабат -
00:00 / 00:00
Гокхале менен жолугушуунун алдында -
00:00 / 00:00
Согушка катышуум -
00:00 / 00:00
Миниатюрадагы сатйаграха -
00:00 / 00:00
Ата-Журтка кайтуу -
00:00 / 00:00
Интро 5-бөлүм -
00:00 / 00:00
Пунада Гокхале менен көрүшүү -
00:00 / 00:00
Мунун өзү көрктүү беле -
00:00 / 00:00
Ашрамды негиздөө -
00:00 / 00:00
Дошудо -
00:00 / 00:00
Индигонун тагы -
00:00 / 00:00
Ахимса менен беттешүү -
00:00 / 00:00
Сот иши токтотулду -
00:00 / 00:00
Үзөнгүлөштөр -
00:00 / 00:00
Кыштактарга сунгуу -
00:00 / 00:00
Губернатор жакшы чыкканда -
00:00 / 00:00
Жумушчулар менен мамилешүү -
00:00 / 00:00
Саясий ачкачылык -
00:00 / 00:00
Кхеда жергесиндеги сатйаграха -
00:00 / 00:00
Пияз уурусу -
00:00 / 00:00
Кхедадагы сатйаграханын аякташы -
00:00 / 00:00
Роулеттин мыйзам долбоору жана менин дилеммам -
00:00 / 00:00

Рассказы о путешествиях

      (Шуптар Виталий)

Введение - Юсупханов А.
00:00 / 00:00
Путешествия и путешественники -
00:00 / 00:00
Горкха - обитель служителей Кали -
00:00 / 00:00
Аксокран - краша степей -
00:00 / 00:00
От нашей деревни до Чёрной горы -
00:00 / 00:00
Возвращаясь в Катманду -
00:00 / 00:00

Дневник Абдрахманова

00_Дневник Абдрахманова -
00:00 / 00:00
06_Дневник Абдрахманова -
00:00 / 00:00
07_Дневник Абдрахманова -
00:00 / 00:00
Подпишитесь на наши обновления
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
Контактная информация
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул.Абая 24
© Социальный центр "Равные возможности" общественного фонда "Плюс" 2014-2019 г.